Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 9 februarie 2012 – Zur Oven-Krockhaus/Comisia

(Cauza F-47/11)1

Limba de procedură: germana

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei ca urmare a soluționării amiabile.

____________

1    JO C 252, 27.8.2011, p. 56.