Language of document :

Sag anlagt den 23. april 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-46/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AST/111/10 trufne afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over beståede ansøgere i forbindelse med denne udvælgelsesprøve.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AST/111/10 trufne afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over beståede ansøgere i forbindelse med denne udvælgelsesprøve.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.