Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 23. aprīlī – ZZ/Komisija

(lieta F-46/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un D. Abreu Caldas, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt konkursa EPSO/AST/111/10 atlases komisijas lēmumu neiekļaut prasītājas uzvārdu konkursa veiksmīgo kandidātu sarakstā

Prasītājas prasījumi:

atcelt konkursa EPSO/AST/111/10 atlases komisijas lēmumu neiekļaut prasītājas uzvārdu konkursa veiksmīgo kandidātu sarakstā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.