Language of document :

Talan väckt den 23 april 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-46/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring det beslut som fattats av uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AST/111/10 att inte föra upp sökanden på förteckningen över godkända sökande.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AST/111/10 att inte föra upp sökanden på förteckningen över godkända sökande,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.