Language of document :

Tožba, vložena 22. maja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-56/12)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bilo odločeno, da se za tožečo stranko po koncu njene pogodbe in v času brezposelnosti ne izplača prispevkov za pokojninsko zavarovanje v sistem nemškega pokojninskega zavarovanja oziroma v sistem pokojninskega zavarovanja Evropske unije, in predlog za vključitev tožeče stranke v sistem pokojninskega zavarovanja Evropske unije ali prenos njenih pokojninskih pravic v nemški sistem pokojninskega zavarovanja.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga,

–    naj se odločba št. R/813/11 z dne 24. februarja 2012, ki jo je sprejel pristojni organ za sklepanje pogodb iz generalnega direktorata Evropske komisije, razglasi za nično,

–    naj se toženi stranki naloži, da tožečo stranko od 1. aprila 2008 do 31. avgusta 2009 vključi v sistem pokojninskega zavarovanja za uradnike in druge uslužbence Evropske skupnosti in da plača ustrezne prispevke,

–    podredno, naj se toženi stranki naloži, da za obdobje od 1. aprila 2008 do 31. avgusta 2009 pri nemškem sistemu pokojninskega zavarovanja vloži zahtevek za a posteriori zavarovanje in plača zakonske in ustrezne prispevke,

–    podredno, naj se ugotovi, da je tožena stranka tožeči stranki zavezana plačati odškodnino za znižanje pokojnine tožeče stranke glede na celotno pokojnino, ki bi jo ta prejela, če bi bili za obdobje od 1. aprila 2008 do 31. avgusta 2009 plačani zakonsko predpisani prispevki v zakonski sistem pokojninskega zavarovanja.