Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 18. aprilli 2012. aasta otsus – Buxton versus parlament

(kohtuasi F-50/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Teenetepunktide andmine – Hindamisaruanne – Osalise tööajaga töötamine – Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Dawn Cheryl Buxton (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: S. Alves ja N. B. Rasmussen)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus anda hagejale 2009. aasta hindamisel üksainus teenetepunkt.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta D. Buxtoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

____________

1     ELT C 186, 25.6.2011, lk 36.