Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.4.2012 – Buxton v. parlamentti

(Asia F-50/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Etusijapisteiden myöntäminen – Arviointikertomus – Osa-aikatyö – Yhdenvertainen kohtelu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Dawn Cheryl Buxton (Luxemburg, Luxemburg), (edustajat: asianajajat P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: S. Alves ja N. B. Rasmussen)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus nimittävän viranomaisen sen päätöksen kumoamisesta, jossa kantajalle annettiin vain yksi etusijapiste vuotta 2009 koskevassa arvioinnissa

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Dawn Cheryl Buxton vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 186, 25.6.2011, s. 36..