Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. április 18-i ítélete – Buxton kontra Parlament

(F-50/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Érdempontok megállapítása – Értékelő jelentés – Részmunkaidős munkavégzés – Egyenlő bánásmód)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Dawn Cheryl Buxton (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: P. Nelissen Grade és G. Leblanc ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: S. Alves és N. B. Rasmussen meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat – A kinevezésre jogosult hatóság által hozott, a felperesnek a 2009. évi értékelési időszakban csupán egy érdempontot juttató határozatának megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

D. C. Buxton maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Parlamentnél felmerült költségeket.

____________

1 HL C 186., 2011.6.25., 36. o.