Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 april 2012 – Buxton mot parlamentet

(Mål F-50/11)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Tilldelning av meritpoäng – Betygsrapport – Deltidsarbete – Likabehandling)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Dawn Cheryl Buxton (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna P. Nelissen Grade och G. Leblanc)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: S. Alves och N.B. Rasmussen)

Saken

Personalmål – Yrkande om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att tilldela sökanden en enda meritpoäng under betygsförfarandet för år 2009.

Domslut

Talan ogillas.

Dawn Cheryl Buxton ska bära sina egna kostnader och ersätta Europaparlamentets kostnader.

____________

(1 ) EUT C 186, 25.6.2011, s. 36.