Language of document :

Kanne 15.3.2012 – ZZ v. EIP

(Asia F-36/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja N. Thieltgen)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, jolla hylättiin implisiittisesti kantajan korvaus- ja vahingonkorvausvaatimus EIP:n syyksi luettavista virkavirheistä, joihin kantaja väittää vastaajan syyllistyneen, kumoaminen

Vaatimukset

EIP on velvoitettava korvaamaan aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys, jotka ovat aiheutuneet kantajalle EIP:n syyksi luettavista virkavirheistä, viivästyskorkoineen

EIP:n huolenpito- ja suojeluvelvoitteen rikkomisesta:114 100 euroa

Henkilöstösääntöjen 42 artiklan rikkomisesta: 10 000 euroa

EIP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.