Language of document :

2012. március 15-én benyújtott kereset – ZZ kontra EBB

(F-36/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: N. Thieltgen ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

A felperes kártérítési kérelmét elutasító hallgatólagos határozat megsemmisítése, és a felperesnek az alperes által állítólag elkövetett közszolgálati jogsértés miatt okozott kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EBB-t a felperes – az EBB-nek betudható közszolgálati jogsértésből eredő – fizikai, vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítésére, valamint késedelmi kamat fizetésére:

a gondoskodási és védelmi kötelezettségek EBB általi megsértése vonatkozásában: 114 000 euró;

a szabályzat 42. cikkének megsértése vonatkozásában: 10 000 euró;

az EBB-t kötelezze a költségek viselésére.