Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 15. martā – ZZ/EIB

(lieta F-36/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – N. Thieltgen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt netiešo lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu atlīdzināt kaitējumu un lūgums atlīdzināt zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar atbildētājas iespējami pieļautajiem dienesta pārkāpumiem

Prasītāja prasījumi:

piespriest EIB atlīdzināt fizisko, morālo un mantisko kaitējumu, kas prasītājam radies sakarā ar EIB pieļautajiem dienesta pārkāpumiem, kā arī samaksāt kavējuma procentus;

par EIB pieļauto rūpības un aizsardzības pienākumu pārkāpumu: EUR 114 100;

par Reglamenta 42. panta pārkāpumu: EUR 10 000;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.