Language of document :

Beroep ingesteld op 15 maart 2012 – ZZ / EIB

(Zaak F-36/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: N. Thieltgen, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van het door de verzoekende partij ingediende verzoek om vergoeding van de schade die zij zou hebben geleden door de dienstfouten die de verwerende partij zou hebben gemaakt

Conclusies van de verzoekende partij

veroordeling van de EIB tot vergoeding van de fysieke, de materiële en de immateriële schade die verzoekster heeft geleden door de onrechtmatigheid van de aan de EIB toe te rekenen dienstfouten, met betaling van vertragingsrente:

voor de schending door de EIB van haar zorg- en haar beschermplicht: 114 100 EUR;

voor de schending van artikel 42 van het reglement: 10 000 EUR;

verwijzing van de EIB in de kosten.