Language of document :

Tožba, vložena 15. marca 2012 – ZZ proti EIB

(Zadeva F-36/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: N. Thieltgen, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, s katero je bil zavrnjen odškodninski zahtevek tožeče stranke in vračilo škode, ki naj bi jo utrpela zaradi nepravilnega ravnanja tožene stranke.

Predlogi tožeče stranke

EIB naj se naloži, da povrne premoženjsko in nepremoženjsko škodo tožeče stranke, ki je posledica nezakonitosti nepravilnega ravnanja organov EIB, odškodnini naj bodo dodane zamudne obresti đ;

v zvezi s kršitvijo dolžnosti skrbnega ravnanja in varstva s strani EIB: 114.100 EUR;

v zvezi s kršitvijo člena 42 Uredbe: 10.000 EUR;

EIB naj se naloži plačilo stroškov.