Language of document :

Talan väckt den 15 mars 2012 – ZZ mot EIB

(Mål F-36/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten N. Thieltgen)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (EIB)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det tysta avslaget på sökandens begäran om skadestånd jämte ränta för den skada hon har lidit på grund av de fel i tjänsten som påstås ha begåtts av Europeiska investeringsbanken.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förplikta EIB att ersätta den fysiska, ekonomiska och icke-ekonomiska skada sökanden har lidit på grund av de fel som begåtts av EIB jämte dröjsmålsränta med anledning av att EIB har åsidosatt sin omsorgs- och skyddsplikt, till ett belopp av 114 100 euro, och med anledning av att EIG har åsidosatt artikel 42 i tjänsteföreskrifterna, till ett belopp av 10 000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.