Language of document :

Žaloba podaná dne 16. března 2012 – ZZ v. EIB

(Věc F-37/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení dopisu, kterým předseda EIB na základě stanoviska komise „Dignity at work“ zamítl stížnost žalobce týkající se morálního obtěžování. Krom toho zrušení závěrů stanoviska uvedené komise v rozsahu, v němž nekonstatují, že žalobce byl morálně obtěžován.

Návrhová žádání žalobce

    zrušit dopis ze dne 20. prosince 2011 v rozsahu, v němž předseda EIB krom toho, že nepřijal žádné opatření týkající se morálního obtěžování, jehož obětí je žalobce již dvacet let, měl za to, že mu může vyhrožovat za tím účelem, aby jej přinutil pasivně snášet morální obtěžování a pronásledování, kterému musí každodenně čelit a vzít zpět třetí odvolání, které podal vyšetřovací komisi;

zrušit zprávu a závěry, které přijala vyšetřovací komise dne 26. října 2011, v rozsahu, v němž

obsahují nesprávnou definici morálního obtěžování a neodpovídají na stížnost žalobce, pokud jde o skutečnost, že právní úprava EIB je zcela nedostatečná;

bylo zamítnuto odvolání, aniž by byl učiněn odkaz na použitá pravidla;

neobsahují důkaz o šetřeních, která údajně vedla a neuvádějí skutečnosti vytýkané žalobcem ani odůvodnění poskytnutá EIB;

zrušit související, následné a předpokládané akty, k nimž určitě patří akty, které komise pro otázku morálního obtěžování použila a k nimž byl dne 21. prosince 2011 požadován přístup a dne 6. ledna 2012 byl tento přístup zamítnut;

uložit Evropské investiční bance náhradu nákladů řízení.