Language of document :

16. märtsil 2012 esitatud hagi – ZZ versus EIP

(kohtuasi F-37/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada kiri, milles EIP president otsustas komisjoni „Dignity at work” arvamusele tuginedes jätta psühholoogilise ahistamise kohta esitatud hageja kaebus rahuldamata. Teiseks nõue tühistada eelnevalt nimetatud komisjoni järeldused osas, milles viimane ei tuvastanud hageja psühholoogilist ahistamist.

Hageja nõuded

tühistada 20. detsembri 2011. aasta kiri osas, milles EIP president lisaks sellele, et ta ei võtnud hageja suhtes juba kakskümmend aastat kestnud psühholoogilise ahistamise suhtes mingeid abinõusid, leidis, et tal on õigus hagejat ähvardada, sundimaks teda aktsepteerima tema pidevat kiusamist ja ahistamist, jättes alustuseks uurimiskomisjonile esitatud kolmanda kaebuse rahuldamata;

tühistada uurimiskomisjoni 26. oktoobri 2011. aasta aruanne ja järeldused osas, milles komisjon:

−    määratles psühholoogilise ahistamise asjakohatult ega vastanud hageja kaebusele, mille suhtes on EIP kehtestatud eeskirjad igal juhul puudulikud;

−    jättis kaebuse rahuldamata, viitamata ühelegi kohaldatavale normile;

−    ei esitanud väidetava uurimise kohta ühtegi tõendit ega viidanud ühelegi hageja kaebuses esile toodud faktilisele asjaolule ega EIB esitatud põhjendusele;

tühistada kõik seotud, eelnevad või järgnevad aktid, sealhulgas aktid, mida komisjon psühholoogilise ahistamisega seoses kohaldas ning mille esitamise kohta esitati 21. detsembril 2011 taotlus, mis 6. jaanuaril 2012 rahuldamata jäeti;

mõista kohtukulud välja EIP–lt.