Language of document :

Acțiune introdusă la 16 martie 2012 – ZZ/BEI

(Cauza F-37/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea scrisorii prin care președintele BEI a respins, în urma raportului Comitetului „Dignity at work”, plângerea pentru hărțuire la locul de muncă, introdusă de reclamant. Pe de altă parte, anularea avizului comitetului menționat, în măsura în care nu a constatat că reclamantul a fost victima unei hărțuiri la locul de muncă

Concluziile reclamantului

Anularea scrisorii din 20 decembrie 2011 în măsura în care președintele BEI, pe lângă faptul că nu a adoptat nicio măsură împotriva hărțuirii la locul de muncă a cărei victimă este reclamantul de douăzeci de ani, a susținut că îl poate amenința pe reclamant pentru a-l forța să suporte orice act abuziv al său și toate manifestările șicanatoare la care este supus zilnic, începând cu abandonarea unei treimi din recursurile formulate la Comitetul de anchetă;

anularea raportului și a concluziilor adoptate la 26 octombrie 2011 de Comitetul de anchetă menționat, în măsura în care:

s-a dat o definiție necorespunzătoare hărțuirii la locul de muncă și nu a răspuns la plângerea reclamantului, potrivit căreia reglementarea adoptată de BEI este total insuficientă;

s-a respins recursul fără nicio referire la reglementările aplicate;

nu s-a furnizat nicio probă a cercetărilor pretins efectuate și s-a omis să se reproducă atât faptele denunțate de reclamant, cât și justificările furnizate de BEI;

anularea tuturor actelor conexe, ulterioare și prealabile, între care, în orice caz, a celor utilizate de Comitet în legătură cu hărțuirea la locul de muncă, solicitate în van la 21 decembrie 2011 și respinse la 6 ianuarie 2012;

obligarea Băncii Europene de Investiții la plata cheltuielilor de judecată.