Language of document :

Tožba, vložena 16. marca 2012 – ZZ proti EIB

(Zadeva F-37/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Prvič, zahteva za razglasitev ničnosti, dopisa predsednika EIB, s katerim je bila, potem ko je odbor „Dignity at work“ podal svoje mnenje, zavrnjena pritožba tožeče stranke, v kateri se je sklicevala na mobbing. Drugič, zahteva za razglasitev ničnosti sklepov iz mnenja tega odbora, v delu, v katerem ni bilo ugotovljeno, da bi bila tožeča stranka tarča takšnega mobbinga.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti dopisa z dne 20. decembra 2011 v delu, v katerem je predsednik EIB, – ki ni sprejel nobenega ukrepa zoper mobbing, katerega žrtev je tožeča stranka že dvajset let – navedel, da bi tožeči stranki lahko grozil in ga tako prisilil k temu, da bi pokorno sprejel vso njegovo objestnost in trpinčenje, čemur je dnevno izpostavljen, začenši z opustitvijo tretjine pritožb, vloženih pri preiskovalnem odboru;

razveljavitev poročila in sklepov, ki jih je 26. oktobra 2011 sprejel preiskovalni odbor, v delu, v katerem:

je podal napačno opredelitev pojma mobbing in ni odgovoril na pritožbo tožeče stranke, tako da so ukrepi EIB v celoti nezadostni;

je zavrnil pritožbo, ne da bi se skliceval na veljavne predpise;

ni podal nobenih dokazov o domnevno opravljenih preiskavah in ni poročal niti o dejstvih, glede katerih se je pritožila tožeča stranka, niti o razlogih za utemeljitev, ki jih je navedla EIB;

razglasitev ničnosti vseh povezanih, iz njega izhajajočih in predpostavljenih dejanj, med katerimi so zagotovo tisti, ki jih je uporabil odbor za mobbing, ki so bili neuspešno zahtevani 21. decembra 2011 in zavrnjeni 6. januarja 2012;

naložitev plačila stroškov EIB.