Language of document :

Sag anlagt den 7. maj 2012 – ZZ m.fl. mod EØSU

(Sag F-53/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om delvis anullation af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs afgørelse om at forfremme sagsøgerne fra lønklasse AST 5 til lønklasse AST 6 for så vidt angår den del, der vedrører fastsættelsen af multiplikationsfaktoren.

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelserne af 20. juli 2011 truffet af vicegeneralsekretæren med ansvar for General Affairs, Human Resources og Internal Services, for så vidt som den multiplikationsfaktor, der følger af sagsøgernes forfremmelse til lønklasse AST6/1 med virkning fra den 1. april 2011 og som er fastsat i disse afgørelser, er den, som blev fastsat for sagsøgerne pr. 1. april 2009 og ikke den, som blev fastsat for dem den 24. marts 2011 med virkning fra den 1. april 2011.

Subsidiært annullation af disse afgørelser, for så vidt som den multiplikationsfaktor, der følger af sagsøgernes forfremmelse, ikke tager hensyn til den anciennitet i løntrinnet, sagsøgerne har erhvervet mellem den 1. april 2009 og den 1. april 2011.

Subsidiært annullation af afgørelserne af 20. juli 2011, for så vidt som disse får virkning fra den 1. april 2011 og ikke på den dato, som følger umiddelbart efter den dato, hvor afgørelserne af 24. marts 2011 fik virkning.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg tilpligtes at betale sagens omkostninger.