Language of document :

Tožba, vložena 7. maja 2012 – ZZ in drugi proti EESO

(Zadeva F-53/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor

Predmet in opis spora

Razglasitev delne ničnosti odločbe Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, s katero je bilo za tožeče stranke določeno napredovanje iz naziva AST 5 v naziv AST 6 v delu, v katerem je določen množitelj.

Predlog tožečih strank

Odločbe z dne 20. julija 2011 pomočnika generalnega sekretarja pristojnega za splošne in kadrovske zadeve, vodi direkcijo za kadrovske in interne zadeve, v delu, v katerem je množitelj v zvezi z napredovanjem tožečih strank v naziv AST6/1 z učinkom od 1. aprila 2011, množitelj, ki je bil zanje določen 1. aprila 2009, in ne tisti, ki je bil zanje določen 24. marca 2011, z učinkom od 1. aprila 2011, naj se razglasijo za nične;

podredno, te odločbe naj se razglasijo za nične v delu, v katerem se glede množitelja v zvezi z napredovanjem tožečih strank ne upošteva njihova dopolnjena delovna doba, pridobljena med 1. aprilom 2009 in 1. aprilom 2011;

podredno, odločbe z dne 20. julija 2011 naj se razglasijo za nične v delu, ki določa, da začnejo učinkovati 1. aprila 2011, in ne na datum neposredno po tem, ko začnejo učinkovati odločbe z dne 24. marca 2011;

EESO naj se naloži plačilo stroškov.