Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 7 december 2011 – Svitana mot Parlamentet

(Mål F-35/11)(1 )

Rättegångsspråk: slovakiska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 211 av den 16.7.2011, s. 33.