Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 19. martā – ZZ/Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

(lieta F-38/12)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi un M. Vandenbussche, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt lēmumu nepagarināt prasītāja darba līgumu un lēmumu par prasītāja pārcelšanu uz citu departamentu un atlīdzināt gan morālo, gan materiālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu nepagarināt prasītāja darba līgumu;

atcelt lēmumu par prasītāja pārcelšanu uz citu departamentu;

atlīdzināt prasītāja materiālo kaitējumu, kas novērtēts EUR 1 320 apmērā mēnesī sākot no 2012. gada septembra, kam pieskaitīti kavējuma procenti atbilstoši Eiropas Centrālās bankas noteiktajai standartlikmei, kurai pieskaitīti divi procenta punkti;

atlīdzināt prasītāja morālo kaitējumu, kas novērtēts EUR 50 000 apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.