Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 iunie 2012 – Mocová/Comisia

(Cauza F-41/11)1

(Funcție publică – Agenți temporari – Neprelungirea unui contract pe durată determinată – Putere de apreciere – Articolul 8 din RAA – Articolul 4 din Decizia directorului general al OLAF din 30 iunie 2005 privind noua politică în materie de angajare și de folosire a personalului temporar a OLAF – Durată maximă a contractelor de agent temporar)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Dana Mocová (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei directorului general al OLAF de respingere a cererii reclamantei de prelungire a contractului său de agent temporar în sensul articolului 2 litera (a) din RAA.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 282, 24.9.2011, p. 51.