Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 13 september 2012 – Markland mot Europol

(Mål F-34/11)

(Personalmål – Anställda vid Europol – Avtal om tillfällig anställning – Tillämpning av anställningsvillkoren för övriga anställda – Placering i lönegrad – Uppenbart att talan ska ogillas)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Saskia Jane Markland (Haag, Nederländerna) (ombud: advokaten N.D. Dane)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol) (ombud: D. Neumann, D. El Khoury och J. Arnould)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att placera sökanden i lönegrad AST 5.

Avgörande

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den är ogrundad.

Saskia Jane Markland ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska polisbyrån har förorsakats.