Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 21. oktober 2011 – Torijano Montero mod Rådet

(Sag F-30/11) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 179 af 18.6.2011, s. 21.