Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 21 oktober 2011 – Torijano Montero / Raad

(Zaak F-30/11)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 179 van 18/06/2011, blz. 21.