Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 21. oktobra 2011 – Torijano Montero proti Svetu

(Zadeva F-30/11)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.

____________

1UL C 179, 18.6.2011, str. 21.