Language of document :

Žaloba podaná dne 14. března 2012 – ZZ v. BEREC

(Věc F-35/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, a É. Marchal, advokáti)

Žalované: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí uplatnit na žalobce, v návaznosti na vstupní zdravotní prohlídku, lékařskou výhradu od jeho nástupu do služby a zrušení rozhodnutí zamítajícího stížnost žalobce.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti žalobce směřující proti rozhodnutí uplatnit na něj lékařskou výhradu od jeho nástupu do služby,

v případě potřeby zrušit rozhodnutí uplatnit na něj lékařskou výhradu od jeho nástupu do služby,

uložit BEREC náhradu nákladů řízení.