Language of document :

Sag anlagt den 14. marts 2012 – ZZ mod BEREC

(Sag F-35/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at anvende en helbredsklausul på sagsøgeren efter lægeundersøgelsen ved ansættelsen med virkning fra hans tiltræden og af afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afslaget på sagsøgerens klage over afgørelsen om at anvende en helbredsklausul på denne med virkning fra hans tiltræden.

Om fornødent annullation af afgørelsen om at anvende en helbredsklausul på sagsøgeren fra dennes tiltræden.

BEREC tilpligtes at betale sagens omkostninger.