Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 14. martā – ZZ/BEREC

(lieta F-35/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt darbā pieņemšanas gaitā veiktās ārsta pārbaudes iznākumā pieņemto lēmumu piemērot prasītājam medicīnisko atrunu kopš viņa amata pienākumu pildīšanas sākuma un lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kur noraidīta prasītāja sūdzība jautājumā par lēmumu piemērot viņam medicīnisko atrunu kopš viņa amata pienākumu pildīšanas sākuma;

vajadzības gadījumā atcelt lēmumu piemērot prasītājam medicīnisko atrunu kopš viņa amata pienākumu pildīšanas sākuma;

piespriest BEREC atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.