Language of document :

7. mail 2012 esitatud hagi – ZZ versus EMA

(kohtuasi F-51/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Ravimiamet

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega Euroopa Ravimiamet lükkas tagasi hageja taotluse pikendada tema ajutise teenistuja lepingut.

Hageja nõuded

tühistada 1. septembri 2011. aasta otsus, millega EMA lükkas tagasi hageja 22. augusti 2011. aasta taotluse pikendada tema ajutise teenistuja lepingut;

mõista Euroopa Ravimiametilt hageja kasuks esialgu ning suurendamise võimalust arvestades välja 1 euro;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ravimiametilt.