Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 7. maijā – ZZ/EZA

(lieta F-51/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu aģentūra

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu pagarināt viņa pagaidu darbinieka līgumu ar Eiropas Zāļu aģentūru

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 1. septembra lēmumu, ar kuru EZA ir noraidījusi prasītāja 2011. gada 22. augusta lūgumu pagarināt viņa pagaidu darbinieka līgumu;

piespriest Eiropas Zāļu aģentūrai prasītājam provizoriski samaksāt 1 EUR ar iespēju šo summu paaugstināt;

piespriest Eiropas Zāļu aģentūrai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.