Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 12. května 2011 – Stratakis v. Komise

(Věc F-37/10)1

Jednací jazyk: angličtina

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 246, 11.9.2010, s. 41.