Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 12. maj 2011 – Stratakis mod Kommissionen

(Sag F-37/10) 1

Processprog: engelsk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 246 af 11.9.2010, s. 41.