Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2011. május 12-i végzése – Stratakis kontra Bizottság

(F-37/10. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: angol

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 246., 2010.9.11., 41. o.