Language of document :

2011 m. gegužės 12 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Stratakis prieš Komisiją

(Byla F-37/10)1

Proceso kalba: anglų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 246, 2010 9 11, p. 41.