Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 12 mei 2011 – Stratakis / Commissie

(Zaak F-37/10)1

Procestaal: Engels

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 246 van 11/09/2010, blz. 41.