Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 12. mája 2011 – Stratakis/Komisia

(vec F-37/10)1

Jazyk konania: angličtina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 246, 11.9.2010, s. 41.