Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 12. maja 2011 – Stratakis proti Komisiji

(Zadeva F-37/10)1

Jezik postopka: angleščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 246, 11.9.2010, str. 41.