Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 25. ledna 2012 – Kedzierski v. Komise

(Věc F-53/11)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 186, 25.6.2011, s. 37.