Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 25. januar 2012 – Kedzierski mod Kommissionen

(Sag F-53/11) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 186 af 25.6.2011, s. 37.