Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-25 ta’ Jannar 2012 – Kedzierski vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-53/11) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 186, 25.06.11, p. 37.