Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 25. januára 2012 – Kedzierski/Komisia

(vec F-53/11)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 186, 25.6.2011, s. 37.