Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 25 januari – Kedzierski mot Kommissionen

(Mål F-53/11)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 186, 25.6.2011.