Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 22. juuni 2011. aasta määrus – AD versus komisjon

(kohtuasi F-46/10)1

(Asjas kohtuotsuse mittetegemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AD (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäetakse rahuldamata hagejale majapidamistoetuse maksmise taotlus, kuna hagejal ja tema elukaaslasel on võimalus sõlmida seaduslik abielu liikmesriigis.

Resolutsioon

Vajadus teha otsus hagi suhtes on ära langenud.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 ELT C 246, 11.9.2010, lk 41.