Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 22. jūnija rīkojums – AD/Komisija

(lieta F-46/10) 1

Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AD (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – E. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu nepiešķirt prasītājam apgādnieka pabalstu tāpēc, ka prasītājs un viņa partneris dalībvalstī var noslēgt civillaulību

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību lietā par prasību;

Eiropas Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 246, 11.09.2010., 41. lpp.