Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 22. junija 2011 – AD proti Komisiji

(Zadeva F-46/10)1

(Ustavitev postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AD (Bruselj, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o nedodelitvi gospodinjskega dodatka tožeči stranki, ker naj bi imela tožeča stranka in njen partner možnost sklenitve zakonske zveze v državi članici.

Izrek

1.    Postopek se ustavi.

2.    Evropska komisija nosi vse stroške.

____________

1 UL C 246, 11.9.2010, str. 41.