Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 22 juni 2011 – AD mot kommissionen

(Mål F-46/10)

(Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AD (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja sökanden hushållstillägg på grund av att sökanden och dennes partner ansågs ha rättslig möjlighet att ingå äktenskap i en medlemsstat

Avgörande

Det saknas anledning att döma i saken.

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.