Language of document :

Tožba, vložena 7. maja 2012 – ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-52/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Salerno, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti, prvič, odločbe, s katero je bilo ugotovljeno, da je glavno prebivališče tožeče stranke v Luksemburgu, in drugič, odločbe, ki vsebuje obvestilo o spremembi pravice tožeče stranke do pokojnine in v kateri je bilo odločeno, da se zanjo od 1. januarja 2010 korekcijski koeficient za Francijo ne uporablja več.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču za uslužbence Evropske unije predlaga, primarno:

naj za nično razglasi odločbo, s katero je bilo ugotovljeno, da je glavno prebivališče tožeče stranke v Luksemburgu, in odločbo z dne 28. junija 2011, ki vsebuje obvestilo o spremembi pravice tožeče stranke do pokojnine in v kateri je bilo odločeno, da se zanjo od 1. januarja 2010 korekcijski koeficient za Francijo ne uporablja več;

naj Parlamentu naloži, naj povrne zneske, ki so bili plačani brez pravnega temelja;

naj Parlamentu naloži, naj zato izplača neizplačane zneske pokojnine z ustreznimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva zapadlosti dolgovanih neizplačanih zneskov pokojnin, po obrestni meri, ki jo je Evropska centralna banka določila za glavne transakcije refinanciranja v zadevnem obdobju, povišani za dve točki;

podredno:

naj izpodbijani odločbi razveljavi, saj imata retroaktivne učinke na obdobje pred 1. januarjem 2010;

naj Parlamentu naloži, naj zato izplača neizplačane zneske pokojnine z ustreznimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva zapadlosti dolgovanih neizplačanih zneskov pokojnin, po obrestni meri, ki jo je Evropska centralna banka določila za glavne transakcije refinanciranja v zadevnem obdobju, povišani za dve točki;

in v vsakem primeru:

naj Parlamentu naloži plačilo stroškov.